• Filmprodusents adgang til overdragelse av remakeretigheter 

      Thomassen, Magnus (Master thesis, 2012-06-01)
      Tema for masteavhandlingen "Filmprodusents adgang til overdragelse av remakerettigheter" er filmprodusentens adgang til å overdra nødvendige rettigheter for innspilling av en ny versjon av samme film til en annen produsent ...