• En empirisk studie av emisjoner på Oslo Børs 

      Thuen, Vegard (Master thesis, 2021-06-15)
      I denne oppgaven har jeg gjennomført en empirisk studie på Oslo Børs. I studien har jeg brukt programpakken Stata, eventstudie metodologi og Carhart (1997) sin firefaktormodell for å estimere abnormal avkastning i ulike ...