• Gode rank 1 latticereglar av høg dimensjon 

      Topphol, Vegard (Master thesis, 2011-06-01)
      Oppgåva omhandlar numeriske integrasjonsreglar av trigonometrisk grad kalla latticereglar, med særskild fokus på å utvikle og teste algoritmer for å finne gode latticereglar av rank 1. For at teksten skal kunne stå ...