• Allmenn- eller nisje-tv? 

      Torgersen, Anna (Master thesis, 2013-05-15)
      Allmenn- eller nisje-tv? Problemstillingen er: I hvilken grad skiller NRK3 seg ut fra sine kommersielle konkurrenter FEM og MAX? Problemstillingen blir belyst gjennom en sammenlignende kvantitativ sendeflateanalyse, analyse ...