• Norske retningslinjer for tverrfaglig behandling av hoftebrudd 

      Figved, Wender; Frihagen, Frede; Johnsen, Lars Gunnar; Opheim, Inger; Aanderbakk, Dag Ole; Eri-Montsma, Astrid; Naalsund, Paal; Ranhoff, Anette Hylen; Saltvedt, Ingvild; Maini, Sameer; Sletvold, Olav; Sundin, Johan Bro; Torp, Audhild Egeland; Watne, Leiv Otto; Ræder, Johan; Sendstad, Karen Helene (Report, 2018)
      Hoftebrudd rammer cirka 9000 pasienter per år i Norge. Pasienter med hoftebrudd er ofte skrøpelige eldre personer som har mye komorbiditet og ikke minst geriatriske problemstillinger. Det er økt risiko for varig redusert ...