• Honeycomb Plots: Visual Enhancements for Hexagonal Maps 

   Trautner, Thomas Bernhard; Sbardellati, Maximilian; Stoppel, Sergej; Bruckner, Stefan (Chapter, 2022)
   Aggregation through binning is a commonly used technique for visualizing large, dense, and overplotted two-dimensional data sets. However, aggregation can hide nuanced data-distribution features and complicates the display ...
  • Visualization Hybridization with Spatialization Cues 

   Trautner, Thomas Bernhard (Doctoral thesis, 2022-11-24)
   Visualisering som et verktøy for visuell prosessering av underliggende data har vist seg å være en akseptert og legitim del av den vitenskapelige argumentasjonsprosessen. Mange forskjellige teknikker bidrar til å oppnå ny ...