• Rituell reproduksjon av buekorps: klasse, kjønn og materialitet 

      Uglum, Evita (Master thesis, 2023-05-22)
      I denne oppgåva vil eg sjå nærare på buekorps, ein bevegelse som blei starta på 1800-talet av ungdom, og som fortsatt er eit fenomen i Bergen i dag. Eg vil fokusere på buekorpsa opp mot rituale, og vil då komme inn på ulike ...