• Konkurranseanalyser i oppstrømsmarkeder 

   Ulsaker, Simen Aardal (Master thesis, 2012-05-31)
   De fleste produsenter selger ikke sine produkter direkte til sluttbrukerne, men via ett eller flere videreformidlende ledd. En stor del av konkurransemyndigheters virke er å vurdere de konkurransemessige konsekvensene av ...
  • Makt, frihet og subjektivitet hos Michel Foucault 

   Ulsaker, Simen Aardal (Master thesis, 2010-05-20)
   Makt, frihet og subjektivitet forstås ofte som gjensidig avgrensende størrelser. Makt forstås som grensedragning for subjektets frihet. I denne oppgaven problematiserer jeg denne forestillingen med utgangspunkt i Michel ...