• Avkasting av utdanning målt ved livsløpsinntekt 

      Ulvedal, Åshild Østerbø (Master thesis, 2018-06-15)
      I denne masteroppgåva undersøker eg skilnader i livsløpsinntekt mellom ulike grupper i samfunnet. Dette blir gjort ved å ta utgangspunkt i individa sine inntektsprofilar over livsløpet. Dei estimerte inntektsprofilane blir ...