• Bula, vavalagi! Turisme, møte, kategoriseringar og makt i Yasawa, Fiji 

      Ulvedal, Ola Bergset (Master thesis, 2010-06-18)
      Denne avhandlinga er basert på eit feltarbeid på Fiji våren 2008. Temaet sentrerer seg rundt møte mellom menneske i lokalsamfunnet på øya Waya Lailai. Denne øya har ein utstrekt lokaleigd turistindustri, noko som pregar ...