• Strømforhold i Byfjorden i Bergen 

      Utkilen, Inga Breisnes (Master thesis, 2019-11-01)
      Arbeidet tar for seg Byfjorden i Bergen, med fokus på hydrografi, strøm, utskiftnings og spredning av vannmasser. Fjordmodellen NorFjords160m er brukt til å se på både hydrografi og strøm, og sammenlignet med observasjoner ...