• Bymotivet i Lawrence Durrells The Alexandria Quartet 

      Vågane, Erlend Ytre-Arne (Master thesis, 2012-05-15)
      Oppgaven er en analyse av Lawrence Durrells The Alexandria Quartet, og utforsker forholdet mellom verkets kunst- og forfattertematikk og Alexandria som litterært motiv. Min hovedhypotese i oppgaven er at byen er en symbolsk ...