• Arabiske andrespråksinnlæreres tilegnelse av norske relativsetninger 

      Vårdal, Kristine (Master thesis, 2017-10-03)
      Denne avhandlingen undersøker hvordan andrespråksinnlærere med arabisk som morsmål (S1) tilegner seg relativsetninger i norsk (S2). På grunnlag av bruksbasert teori og internasjonal forskning på relativsetninger gjøres det ...