• Passer og linjal, origami og Galoisteori 

      Vasdal, Thomas Arneberg (Master thesis, 2011-06-01)
      Denne oppgaven prøver å belyse konstruksjoner med passer og linjal og origami ved hjelp av Galois- teori. De tre klassiske problemene: Kubens fordobling, sirkelens kvadratur og vinkelens tredeling er sentrale. Oppgaven er ...