• Mestring av virkninger etter seksuelle overgrep 

      Vea, Hildur (Master thesis, 2001)
      Dette er en litteraturoppgave om mestring av virkninger etter seksuelle overgrep hos voksne kvinner. Oppgaven presenterer og drøfter hva som fremmer en positiv mestring hos de utsatte, og hvordan utøvelse av sykepleie kan ...