• Mikrokreditt - Hvem vil anvende det produktivt og hvorfor? 

      Vilsvik, Synnøve (Master thesis, 2017-07-01)
      Da mikrokreditt først oppstod var det et mål å gi fattige tilgang på smålån slik at de på sikt kunne løftes ut av fattigdom ved å investere i produktive prosjekt, men i ettertid har det vist seg at mange ikke bruker ...