• Kant og stemmeretten 

      Vogt, David G. C. (Journal article; Peer reviewed, 2020)
      Denne artikkelen er et bidrag til debatten om velgeres moralske ansvar. Kristian Skagen Ekeli har i to artikler argumentert for at uvitende borgere har en plikt til ikke å stemme, noe han begrunner ut fra en kantiansk ...