• Historikerens fortvilelse og heraldikerens glede - Universitetsmuseets seglsamling 

   Von Achen, Henrik (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;27, Chapter, 2022-12)
   I forbindelse med at Bergens Museum i 1831 ervervet en runestein fra Sogn, slo museets direksjon fast et prinsipp som fremdeles er aldeles utmerket for et universitetsmuseum. Når museet nå hadde fått en gjenstand inn i ...
  • Universitetsmuseet og ikonkunsten 

   Von Achen, Henrik (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;28, Chapter, 2023-12)
   Ikoner var aldri noe Bergens Museum satset på å samle inn. Som del av nasjonsbyggingen var man i hovedsak interessert i norsk kulturarv, og orienteringen gikk derfor naturlig nok mot den vestlige tradisjon, også innen ...
  • Universitetsmuseet og publikum 

   Von Achen, Henrik (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;24, Chapter, 2019-12)
   Da Universitetet i Bergen ble opprettet, var regjeringen tydelig på at det nye universitetet var bygget på og skulle videreføre aktivitetene til Bergens Museum. I tillegg til at universitetet, i likhet med Universitetet i ...