• Somalias føderale system: Et ledd i statsbyggingsprosessen? 

      Warsame Abdi, Foad (Master thesis, 2023-06-15)
      Sammendrag I denne masteravhandlingen undersøker jeg hvilke prosesser som Somalia gikk gjennom når landet valget å anvende et føderalsystem. Formålet med denne masteroppgaven er å skissere de prosesser og veien til føderalisme ...