• Cyberangrep. Grunnlag for erstatning for tredjepersons tap? 

      Winther, Johanna Ronneng (Master thesis, 2018-12-10)
      Oppgaven drøfter spørsmålet om erstatning for tredjepersons tap, og hvordan retningslinjene gitt i Høyesterett kan anvendes på to konstruerte eksempler på cyberangrep. Den gir en kronologisk fremstilling av rettspraksis ...