• Peter Wessel Zapffes evolusjonære eksistensialisme 

      Yttri, Ole Johnny (Master thesis, 2017-06-22)
      Målet med denne avhandlingen er å begrunne påstanden om at Peter Wessel Zapffes filosofi markerer en original og distinkt retning innen den pessimistiske tradisjonen. En retning jeg vil kalle for evolusjonær eksistensialisme. ...