• East Asian summer monsoon precipitation variability since the last deglaciation 

   Chen, Fahu; Xu, Qinghai; Chen, Jianhui; Birks, Harry John Betteley; Liu, Jianbao; Zhang, Shengrui; Jin, Liya; An, Chengbang; Telford, Richard; Cao, Xianyong; Wang, Zongli; Zhang, Xiaojian; Selvaraj, Kandasamy; Lu, Houyuan; Li, Yuecong; Zheng, Zhuo; Wang, Haipeng; Zhou, Aifeng; Dong, Guanghui; Zhang, Jiawu; Huang, Xiaozhong; Bloemendal, Jan; Rao, Zhiguo (Peer reviewed; Journal article, 2015-06-18)
   The lack of a precisely-dated, unequivocal climate proxy from northern China, where precipitation variability is traditionally considered as an East Asian summer monsoon (EASM) indicator, impedes our understanding of the ...
  • Evolution of vegetation and climate variability on the Tibetan Plateau over the past 1.74 million years 

   Zhao, Yan; Tzedakis, P. Chronis; Li, Quan; Qin, Feng; Cui, Qiaoyu; Liang, Chen; Birks, Harry John Betteley; Liu, Yaoliang; Zhang, Zhiyong; Ge, Junyi; Zhao, Hui; Felde, Vivian Astrup; Deng, Chenglong; Cai, Maotang; Li, Huan; Ren, Weihe; Wei, Haicheng; Yang, Hanfei; Zhang, Jiawu; Yu, Zicheng; Guo, Zhengtang (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   The Tibetan Plateau exerts a major influence on Asian climate, but its long-term environmental history remains largely unknown. We present a detailed record of vegetation and climate changes over the past 1.74 million years ...