• Evolution of vegetation and climate variability on the Tibetan Plateau over the past 1.74 million years 

   Zhao, Yan; Tzedakis, P. Chronis; Li, Quan; Qin, Feng; Cui, Qiaoyu; Liang, Chen; Birks, Harry John Betteley; Liu, Yaoliang; Zhang, Zhiyong; Ge, Junyi; Zhao, Hui; Felde, Vivian Astrup; Deng, Chenglong; Cai, Maotang; Li, Huan; Ren, Weihe; Wei, Haicheng; Yang, Hanfei; Zhang, Jiawu; Yu, Zicheng; Guo, Zhengtang (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   The Tibetan Plateau exerts a major influence on Asian climate, but its long-term environmental history remains largely unknown. We present a detailed record of vegetation and climate changes over the past 1.74 million years ...
  • Position and orientation of the westerly jet determined Holocene rainfall patterns in China 

   Herzschuh, Ulrike; Cao, Xianyong; Laepple, Thomas; Dallmeyer, Anne; Telford, Richard; Ni, Jian; Chen, Fahu; Kong, Zhaochen; Liu, Guangxui; Liu, Kam-Bui; Liu, Xingqi; Stebich, Martina; Tang, Lingyu; Tian, Fang; Wang, Yongbo; Wischnewski, Juliane; Xu, Qinghai; Yan, Shun; Yang, Zhenjing; Yu, Ge; Zhang, Yun; Zhao, Yan; Zheng, Zhuo (Peer reviewed; Journal article, 2019-05-30)
   Proxy-based reconstructions and modeling of Holocene spatiotemporal precipitation patterns for China and Mongolia have hitherto yielded contradictory results indicating that the basic mechanisms behind the East Asian Summer ...