Show simple item record

dc.contributor.authorHandal, Maria Sortland
dc.date.accessioned2020-12-09T08:07:23Z
dc.date.issued2020-12-09
dc.date.submitted2020-12-08T23:00:05Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2712510
dc.description.abstractMange av de overlevende tekstene vi har fra den gammelengelske perioden er tekster som er oversatt fra, eller inspirert av, latinske tekster. Spesielt tekster fra den tidligste gammelengelske perioden (800-950 evt) er oversettelser fra latinske tekster. Det har lenge vært antatt at ikke-bokstavlige oversettelser i liten grad har blitt påvirket av de latinske kildetekstene utover enkelte låneord, men dette er ikke blitt grundig undersøkt i en kvantitative undersøkelse før. Denne masteroppgaven undersøker hvorvidt ordstillingen i gammelengelsk tekster kan ha blitt påvirket av at de er oversatt fra latin. Oppgaven undersøker dette gjennom å se på ordstillingen i to typer adverbiale leddsetninger: følgesetninger og hensiktsetninger. Hundre setninger fra fire typer gammelengelske tekster er hentet inn og analysert. Datasettet er hentet fra to korpuser med gammelengelske tekster ved bruk av dataverktøy. De fire teksttypene er bokstavelige ord-for-ord oversettelser, som utvilsomt har blitt påvirket av de latinske originalene og dermed fungerer et utgangspunkt for sammenligning, oversettelser av Det Nye Testamentet, ikke-bokstavelige oversettelser og tekster som ikke er oversatte, men komponert på gammelengelsk. Til sammen består datasettet av 400 adverbiale leddsetninger. Oppgaven sammenligner ordstillingene i disse fire teksttypene med hverandre for å avdekke i hvilken grad de er påvirket av Latin. Oppgaven har i tillegg som mål å beskrive ordstillingen i gammelengelske følgesetninger og hensiktssetninger generelt.
dc.language.isoeng
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectsubordinate clauses
dc.subjecttranslation effects
dc.subjectadverbial clauses
dc.subjectword order
dc.subjectOld English
dc.titleWord order in clauses of purpose and result in Old English translated and non-translated prose
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-12-08T23:00:05Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeEngelsk mastergradsoppgåve
dc.description.localcodeENG350
dc.description.localcodeMAHF-LÆFR
dc.description.localcodeMAHF-ENG
dc.subject.nus711124
fs.subjectcodeENG350
fs.unitcode11-20-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record