• Erfaringssetninger i bevisvurderingen 

   Falbach, Matias (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Artikkelens tema er erfaringssetninger i bevisvurderingen. Den redegjør for betydningen erfaringssetningene kan ha i bevisvurderingen, herunder redegjøres det for erfaringssetningenes art og funksjon. Hovedfokuset rettes ...
  • Vitterlige kjensgjerninger som bevis i sivile saker 

   Falbach, Matias (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Artikkelen analyserer hvilke krav en opplysning må innfri for å være en «vitterlig kjensgjerning» i henhold til tvl. § 21-2 (3) 1. punktum. En vitterlig kjensgjerning innfrir tre krav. For det første må opplysningen ha ...