• Allergisk reaksjon i forbindelse med bruk av søvnapnéskinne 

   Hatleberg, Kåre; Svahn, Johanna; Lundekvam, Birgitte Fos; Berge, Trine Lise Lundekvam; Gjerde, Kjersti; Kopperud, Hilde Molvig; Vindenes, Hilde Kristin; Björkman, Lars (Journal article, 2021)
   Langvarig behandling med søvnapnéskinner er godt undersøkt i vitenskapelige studier. De viser god effekt mot snorking og pustestopp, og det har fremkommet få bivirkninger (1). CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) er ...
  • Bridge over troubled water – om broreparasjoner med retrograd fremstilte rotstifter 

   Strand, Gunhild Vesterhus; Nesse, Harald; Reisegg, Kjetil; Isdahl, Maiken Hellem; Kvalheim, Siri Flagestad (Journal article; Peer reviewed, 2022)
   I denne kasuistikken beskrives en metode for å løse et klinisk problem som ofte oppstår blant eldre, munntørre pasienter med protetiske konstruksjoner. Bruk av retrograd fremstilt rotstift kan hos enkelte være en effektiv ...
  • Fatal anafylaksi etter tannbehandling 

   Alnæs, Marie Bjørbak; Guttormsen, Anne Berit; Björkman, Lars (Journal article, 2021)
  • Har satsingen på pedodonti gitt resultater? Henvisninger til spesialister i pedodonti i Hordaland i 2014-2019 

   Skeie, Marit Slåttelid; Graue, Anne Marit; Johansson, Gerd Ann-Katrin Janmyr; Berggreen, Ellen (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   Hovedmålet med denne studien var å vurdere om satsingen i pedodonti i vest fra 2013 hadde ført til en økning i henvisninger til spesialisttjenesten i pedodonti i Bergen sammenlignet med en tidligere kartlegging 2006–2013. ...
  • Hypersementose og endodontiske implikasjoner 

   Zakariyya, Gunel; Fristad, Inge (Journal article; Peer reviewed, 2022)
   Hypersementose er forbundet med lokale og systemiske faktorer, men etiologien er ikke godt kartlagt. Vanskeligheter med å bedømme røntgenologisk tykkelse på sementlaget ved hypersementose, vil direkte kunne påvirke beslutning ...
  • Komplikasjoner etter kjevebrudd behandlet ved Haukeland universitetssjukehus 2015–2020 

   Kolberg, Hilde Mei; Antonipillai, Infanta; Løes, Sigbjørn; Pedersen, Torbjørn Østvik (Journal article; Peer reviewed, 2022)
   Kjevebrudd er en relativt vanlig skade særlig etter voldshendelser og fall. De fleste kjevebrudd krever operativ behandling. Denne studien belyser forekomsten av komplikasjoner etter behandling av kjevebrudd ved Haukeland ...
  • Oral hälsa hos barn i socialt utsatta områden – en utmaning 

   Klingberg, Gunilla; Ridell, Karin; Skeie, Marit Slåttelid (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   Alla som arbetar med barn ska känna till FNs Barnkonvention som bland annat anger att alla barn ska ha samma rätt till bästa möjliga hälsa. Trots god munhälsa i de nordiska länderna visar studier att barn som lever i social ...
  • Uønskede effekter ved kjeveortopediske retainere. En systematisk litteraturoversikt og kliniske sjekkpunkter for allmenntannlegen 

   Berg Vårum, Vegard; Mavragani, Maria; Skeie, Marit Slåttelid; Pedersen, Sindre Andre; Sen, Abhijit (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   Kjeveortopedisk behandling med fast apparatur avløses gjerne av en retensjonsfase med uklar tidsbegrensning. Selv om limte retensjonstråder har en velbegrunnet hensikt i å motvirke uønsket residiv, er det grunn til å stille ...