• Kollaps, utkastelse, okkupasjon: migranters boligsituasjon i Marseille 

      Jacobsen, Christine M. (Journal article; Peer reviewed, 2022)
      I november 2018 førte kollapsen av to bygninger i Marseille til at 8 personer døde og en rekke innbyggere i et av byens mest multietniske sentrumsnabolag ble nødevakuert og tvangsflyttet. I november året etter tvangsevakuerte ...