Show simple item record

dc.contributor.authorAarre, Torleif Eilert
dc.date.accessioned2021-04-12T13:55:21Z
dc.date.available2021-04-12T13:55:21Z
dc.date.issued2020-12-20
dc.date.submitted2021-01-22T23:00:08Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2737373
dc.description.abstractRettsgoder er av sentral betydning og relevans i strafferettssystemet. Dette gjelder for det første i sammenheng av grunnleggende tanker om strafferettens funksjon og siktemåte, hvilke verdier skal samfunnet verne om gjennom trussel om straff? Videre er rettsgoder, som alternativt kan omtales som beskyttelsesinteresser, av sentral betydning i flere regler innen straffe- og straffeprosessretten. Til tross for dette er temaet rettsgoder underbehandlet i rettsteorien. Det foreligger få redegjørelser for begrepets innhold og relasjon til strafferettssystemets formål og begrunnelse. Enda mer sentralt eksisterer det få til ingen klare retningslinjer for hvordan rettsanvenderen bør håndtere rettsgoder i konkret strafferettslig argumentasjon, herunder hvordan rettsgoder bør identifiseres, defineres og vektlegges i konkrete straffesaker. Avhandlingen tar for seg disse sentrale men tidligere underbehandlede spørsmålene.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectinteresse
dc.subjectvektlegging
dc.subjectinteresseteori
dc.subjectdefinisjon
dc.subjectidentifikasjon
dc.subjectstraffeprosess
dc.subjectbeskyttelsesinteresse
dc.subjectstrafferett
dc.subjectrettsgode
dc.titleRettsgoder: en verdipositivistisk tilnærming til interesseteorier i strafferettssystemet
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-01-22T23:00:08Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave
dc.description.localcodeJUS399
dc.description.localcodeMAJUR-2
dc.description.localcodeMAJUR
dc.subject.nus737102
fs.subjectcodeJUS399
fs.unitcode16-0-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record