Show simple item record

dc.contributor.authorGlenna, Caroline Birgitte
dc.date.accessioned2021-04-16T08:16:51Z
dc.date.available2021-04-16T08:16:51Z
dc.date.issued2020-12-10
dc.date.submitted2021-01-14T23:00:39Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2738033
dc.description.abstractTema for masteroppgaven er ervervsforbudet i lov 16 juni 2017 nr 65 om eierseksjoner (esl) § 23, slik det lyder etter endringslov 10 april 2019 nr 13. Aktører i eiendomsbransjen har bemerket at eierseksjonsloven § 23 er uklar og gir opphav til viktige ubesvarte tolkningsspørsmål. Dette særlig etter lovendringen som trådte i kraft første januar 2020. Ettersom det er tilnærmet fullstendig fravær av relevant rettspraksis og generell mangel på prejudikat fra Høyesterett, er oppgavens formål å fremheve og belyse de spørsmålsstillingene som fremstår som uavklarte etter implementeringen av den nye lovparagrafen, og gi et bidrag til å avklare disse. I den første problemstillingen analyseres en mulig omstrukturering av boligeiendomsselskap etter lovendringen i esl § 23. Videre analyseres i hvilken grad lovendringen i esl § 23 forhindrer rene selskapsoverdragelser, dersom selskapet eier mer enn to boligseksjoner i samme sameie. Til sist behandles investorsalg av boligenheter. Herunder om en utbygger kan selge mer enn to boenheter til et eiendomsselskap før nybygget blir seksjonert, uten at det er i strid med esl § 23. Avslutningsvis omfatter oppgaven en rettspolitisk analyse av esl § 23. Samtidig blir andre temaer som rettsosiologi og den nyere forskning om lovers virkning behandlet.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.titleErvervsforbudet i eierseksjonsloven § 23 - Juridiske spørsmål for eiendomsselskap etter innføringen av forbudet mot indirekte erverv
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-01-14T23:00:39Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave
dc.description.localcodeJUS399
dc.description.localcodeMAJUR
dc.description.localcodeMAJUR-2
dc.subject.nus737102
fs.subjectcodeJUS399
fs.unitcode16-0-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record