Show simple item record

dc.contributor.authorUllah, Nadia
dc.date.accessioned2021-04-16T09:23:27Z
dc.date.available2021-04-16T09:23:27Z
dc.date.issued2020-12-10
dc.date.submitted2021-01-14T23:02:05Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2738057
dc.description.abstractTemaet for oppgaven er universaljurisdiksjon. Problemstillingen er i hvilken grad nasjonale domstoler har adgang til å gi statens straffelovgivning anvendelse på handlinger begått av utlendinger i utlandet, når handlingene ikke direkte krenker statens egne interesser, samt hvorvidt det gjelder begrensninger dersom slik adgang foreligger. Det foretas en analyse av HR-2020-1340-A, og en underproblemstilling er hvorvidt universaljurisdiksjon gjelder for deltakelse i terrororganisasjon og forberedelse av terrorhandlinger. For å belyse disse problemstillingene redegjøres det for rettstilstanden rundt universaljurisdiksjon, både folkerettslig og nasjonalt.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectuniversaljurisdiksjon
dc.subjectinternasjonal strafferett
dc.subjectfolkerett
dc.subjectstraffelov
dc.subjectHR-2020-1340-A
dc.titleUniversaljurisdiksjon – En analyse av rettstilstanden med særlig fokus på HR-2020-1340-A
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-01-14T23:02:05Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave
dc.description.localcodeJUS399
dc.description.localcodeMAJUR-2
dc.description.localcodeMAJUR
dc.subject.nus737102
fs.subjectcodeJUS399
fs.unitcode16-0-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record