Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEggesvik, Emilie Hanssen
dc.date.accessioned2021-04-16T10:37:20Z
dc.date.issued2020-12-10
dc.date.submitted2021-01-14T23:01:15Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2738100
dc.description
dc.description.abstractTemaet for denne avhandlingen er suverenitet og jurisdiksjonen i verdensrommet, særlig på himmellegemer utenfor jordens atmosfære. Analysen vil innta et komparativt perspektiv, hvor det vil ses hen til reglene i havretten og polarretten. Avhandlingen vil deretter foreta en analyse av gjeldende folkerett med utgangspunkt i romtraktaten, månetraktaten og sedvanerett. Det stilles spørsmål om det er rettslig adgang til å annektere et himmellegeme som befinner seg i verdensrommet og om det er adgang til å erklære noen form for jurisdiksjon eller suverene rettigheter i verdensrommet? Er det for eksempel tillatt at en stat kan gjøre krav på rettighetene til bestemte naturressurser som finnes i verdensrommet? Gitt økt interesse for verdensrommets ressurser, hvilke hull eksisterer i det gjeldende folkerettsregimet? Bør fremtidens romrett utvikles i tråd med mer tradisjonelle folkerettsregimer, for eksempel slik havretten legger opp til at dyphavets ressurser skal fordeles blant verdens stater? I tillegg kritiseres utformingen og innholdet av de bilaterale avtalene: Artemis-accords.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectdyphavsbunnen
dc.subjectartemis-avtalene
dc.subjectfolkerett
dc.subjectromrett
dc.subjectjurisdiksjon
dc.subjectden økonomiske sone
dc.subjectcelestial bodies
dc.subjectantarktis
dc.subjectnaturressurser
dc.subjectglobale allmenninger
dc.subjectpresidentordre
dc.subjecthimmellegeme
dc.subjectterritorium
dc.subjectverdensrommet
dc.subjectartemis accords
dc.subjectmånetraktaten
dc.subjecthavrett
dc.subjectromtraktaten
dc.subjectsuverenitet
dc.subjectdet åpne hav
dc.subjectkontinentalsokkel
dc.titleSuverenitet og jurisdiksjon i verdensrommet. En redegjørelse av gjeldende folkerett
dc.title.alternativeSovereignty and jurisdiction in outer space
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-01-14T23:01:15Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave
dc.description.localcodeJUS399
dc.description.localcodeMAJUR-2
dc.description.localcodeMAJUR
dc.subject.nus737102
fs.subjectcodeJUS399
fs.unitcode16-0-0
dc.date.embargoenddate2021-12-10


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel