Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSandøy, Helge
dc.contributor.authorConzett, Philipp
dc.contributor.authorKristoffersen, Gjert
dc.contributor.authorNesse, Agnete
dc.date.accessioned2021-04-21T13:53:51Z
dc.date.available2021-04-21T13:53:51Z
dc.date.created2020-06-15T09:24:38Z
dc.date.issued2020
dc.PublishedNLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 2020, 38 93-131.
dc.identifier.issn0800-3076
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2738940
dc.description.abstractDenne artikkelen er svar på omtalen Sverre Stausland Johnsen hadde av boka Mønster (NSH I) i NLT 1-2019. Redaktørane og forfattarane noterer seg nokre feil som Johnsen påviser, men omtalen inneheld mange galne påstandar, og Johnsen misforstår teksten i NSH I. Det etymologiske synet hans på ‘norsk’ og ‘ikkje-norsk’ blir nedanfor avvist som ufruktbart viss målet er å forstå eigenskapar ved språk og kreftene i språkendringsprosessane, for språket fungerer synkront. I svaret blir òg refleksjonane Johnsen har om årsakene til språkendring, imøtegått; læresetningane hans er for enkle til å kunne gjere greie for dei mange mønstera i resultata frå empiriske granskingar. Prinsippet om enkelheit kan ikkje overstyre eit prinsipp om at påstandar og teoriar skal vere sannsynlege. Kritikken han fører fram i diskusjonen om språkhaldningar, overser skiljet mellom bevisste og underbevisste haldningar, som er både sentralt i sosiolingvistikken og ein føresetnad for drøftinga i NSH I.en_US
dc.language.isonnoen_US
dc.publisherNovusen_US
dc.relation.urihttp://nsh.novus.no/bind-i/
dc.rightsNavngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectNorsk språken_US
dc.subjectNorwegianen_US
dc.subjectSpråkhistorieen_US
dc.subjectLanguage changeen_US
dc.titleMerknadar til bokmeldinga av Mønster (NSH I)en_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderCopyright 2020 The Authorsen_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.cristin1815417
dc.source.journalNLT - Norsk lingvistisk tidsskriften_US
dc.source.4038
dc.source.pagenumber93-131en_US
dc.subject.nsiVDP::Nordiske språk: 018en_US
dc.subject.nsiVDP::Nordic languages: 018en_US
dc.identifier.citationNLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 2020, 1, 93-131en_US
dc.source.volume1en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal