Show simple item record

dc.contributor.authorLavik, Trygve
dc.contributor.authorSkjerve, Kjetil Mangset
dc.date.accessioned2021-05-04T07:28:04Z
dc.date.available2021-05-04T07:28:04Z
dc.date.created2020-12-02T10:00:39Z
dc.date.issued2020
dc.PublishedNorsk Filosofisk tidsskrift. 2020, 55 (02-03), 157-169.
dc.identifier.issn0029-1943
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2753389
dc.description.abstractArtikkelen gir en innføring i og bidrar til å klargjøre debatten om ren tidsdiskontering i kostnad-nytte-analyser. Denne klargjøringen er viktig fordi debatten om ren tidsdiskontering preges av ulik systematikk, ulik begrepsbruk og ulike syn på forholdet mellom samfunnsøkonomiske analyser og etikk, i en slik grad at klar og saklig meningsutveksling vanskeliggjøres. I artikkelen bruker vi uttrykket «ren tidsdiskontering» om diskontering av fremtidig velferd, i motsetning til diskontering av fremtidig konsum. Spørsmålet om hvorvidt ren tidsdiskontering kan være legitimt, og i så fall hvor høy den rene diskonteringsrenten settes, har stor betydning for beslutninger som angår de som lever i fremtiden. Beslutninger om hvorvidt klimatiltak er samfunnsøkonomisk lønnsomme er et sentralt eksempel. Vi tar utgangspunkt i Stern-rapporten fra 2007 og kritikken av denne. Stern-rapporten inneholder en samfunnsøkonomisk beregning av hvor store kostnader vi bør påta oss i dag for å forhindre farlige klimaendringer i fremtiden. Stern-rapporten har blitt kritisert for å operere med for lav diskonteringsrente. Vi presenterer og vurderer argumenter for og mot ren tidsdiskontering, og diskuterer forholdet mellom ren tidsdiskontering, moralsk status, rene tidspreferanser og rettferdig fordeling mellom generasjoner.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.titleKritikk av den rene tidsdiskonteringen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderCopyright 2020 The Authorsen_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/issn.1504-2901-2020-02-03-06
dc.identifier.cristin1855178
dc.source.journalNorsk Filosofisk tidsskriften_US
dc.source.4055
dc.source.1402-03
dc.source.pagenumber157-169en_US
dc.identifier.citationNorsk Filosofisk tidsskrift. 2020, 55(2-3), 157–169en_US
dc.source.volume55en_US
dc.source.issue2-3en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal