Show simple item record

dc.contributor.authorReedtz, Charlotte
dc.contributor.authorWergeland, Gro Janne
dc.date.accessioned2021-05-12T12:41:58Z
dc.date.available2021-05-12T12:41:58Z
dc.date.created2020-11-17T23:11:05Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn2464-2142
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2755211
dc.description.abstractBakgrunn: Denne artikkelen er en kunnskapsoppsummering og klassifisering av behandlingsprogrammet Dialektisk atferdsterapi for ungdom (DBT-A). DBT-A er et manual- og gruppebasert tiltak på 24 ukentlige sesjoner, rettet mot ungdom i alderen 12-19 år med selvskading og tidligere selvmordsforsøk (også kalt villet egenskade). Målsetningen med DBT-A er reduksjon av denne typen atferd, samt redusert frafall fra terapi. Behandlingen består i å trene opp ferdigheter hos ungdommene i det å regulere følelser og atferd i mellommenneskelige relasjoner, og ferdigheter til å holde ut følelsesmessig smerte. Delmål i tiltaket er reduksjon i bruk av rusmidler, reduksjon av sinne og depresjon, samt generell bedring av daglig fungering. Metode: Kunnskapsoppsummeringen bygger på et systematisk litteratursøk fra ulike databaser (Embase, Medline og Psykinfo, NORART Cochrane, Cristin, Nora, Scopus og SweMed), samt materiell fra norsk tiltakseier. Søket ble gjennomgått for å identifisere internasjonale kunnskapsoppsummeringer og nordiske effektstudier om tiltaket. Seks artikler, hvorav tre er basert på én norsk effektstudie ble inkludert og evaluert i kunnskapsoppsummeringen. Resultater: Resultatene viser at DBT-A er et kunnskaps- og evidensbasert tiltak med solid teoretisk forankring. Effektstudien (RCT) der DBT-A er sammenlignet med ordinær behandling tyder på at programmet kan bidra til redusert selvrapportert grad av selvmordstanker og selvskading for ungdom i alderen 12-18 år. Tiltaket har godt beskrevne implementeringsstrategier, noe som sannsynliggjør at tiltaket tilbys slik det er tenkt i tjenestene. De inkluderte studiene er de første effektevalueringene nasjonalt og internasjonalt. Konklusjon: DBT-A klassifiseres på evidensnivå 4, dvs. som et tiltak med tilfredsstillende dokumentasjon på effekt.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherRegionalt kunnskapssenter for barn og unge- nord (RKBU Nord)en_US
dc.titleDialektisk atferdsterapi for ungdom (DBT-A) (1.utg.). Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaketen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.articlenumber3en_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.cristin1848976
dc.source.journalUngsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og ungeen_US
dc.identifier.citationUngsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge. 2020, 2, 3.en_US
dc.source.volume2en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record