Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLima, Fride
dc.contributor.authorHaferstrom, Margrete Johanne Dolvik
dc.date.accessioned2021-05-31T06:32:18Z
dc.date.available2021-05-31T06:32:18Z
dc.date.issued2021-04-03
dc.date.submitted2021-05-28T22:00:57Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2756948
dc.description.abstractHensikten med denne studien var å undersøke relasjonen mellom emosjonelle krav og “Need for Recovery”. I tillegg til dette hadde studien også som formål å undersøke om sosial støtte fra leder og sosial støtte fra kollegaer på individnivå kunne bufre relasjonen mellom emosjonelle krav og “Need for Recovery”. En annen hensikt med studien var å undersøke om delt persepsjon av transformasjonsledelse på gruppenivå kunne bufre relasjonen mellom emosjonelle krav og “Need for Recovery”. For å undersøke disse formålene ble det gjennomført en flernivåanalyse med bakgrunn i belgiske data, innsamlet fra 874 respondenter. Resultatene fra flernivåanalysen støttet antagelsen om at emosjonelle krav og “Need for Recovery” ville ha en positiv sammenheng. Videre viste resultatene derimot at verken sosial støtte fra leder, sosial støtte fra kollegaer eller delt persepsjon av transformasjonsledelse kunne moderere relasjonen mellom emosjonelle krav og “Need for Recovery”. Funnene bidrar til å understreke rollen og effekten emosjonelle krav kan ha i henhold til arbeidstakeres “Need for Recovery”.
dc.description.abstractThe purpose of this study was to examine the relationship between emotional demands and Need for Recovery. In addition to this, another aim was to investigate whether social support from the leader and social support from colleagues at the individual level could buffer the relationship between emotional demands and Need for Recovery. The study also sought to investigate whether shared perceptions of transformational leadership at the group level could buffer the relationship between emotional demands and Need for Recovery. Based on data collected from 874 Belgian employees a multilevel analysis was conducted. The results from the multilevel analysis supported the assumption that emotional demands would have a positive relationship with Need for Recovery. Furthermore, the results showed that neither social support from the leader, social support from colleagues or shared perception of transformational leadership could moderate the relationship in question. These findings underlines the role and effect emotional demands can have in regards to employees´ Need for Recovery.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subject“Need for Recovery”
dc.subject“crossover”-teori
dc.subjectsosial støtte
dc.subjectemosjonelle krav
dc.subjecttransformasjonsledelse
dc.titleSammenhengen mellom emosjonelle krav og arbeidstakeres “Need for Recovery” i et flernivåperspektiv: Modererende effekter av delt persepsjon av transformasjonsledelse og sosial støtte fra leder og kollegaer
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-05-28T22:00:57Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i arbeids- og organisasjonspsykologi
dc.description.localcodeMAPSYK345
dc.description.localcodeMAPS-PSYK
dc.subject.nus736999
fs.subjectcodeMAPSYK345
fs.unitcode17-35-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel