Show simple item record

dc.contributor.authorØstby, Anna Strøm
dc.contributor.authorHagen, Julie Sofie
dc.contributor.authorHøyheim, Tea
dc.date.accessioned2021-06-16T08:19:30Z
dc.date.available2021-06-16T08:19:30Z
dc.date.issued2021-05-19
dc.date.submitted2021-06-15T22:00:38Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2759694
dc.description.abstractForskning på kontraproduktiv atferd har hittil vært orientert rundt generelle atferder i arbeids- og organisasjonssammenhenger. Juks er en distinkt form for kontraproduktiv arbeidsatferd, som tross flerfoldige negative konsekvenser er lite studert. Denne dagbokstudien er blant de første til å undersøke effektene av daglig interpersonlig konflikt og regulatorisk fokus på jukseatferd i en militær, operativ setting. Studien tar utgangspunkt i data samlet inn via spørreskjema administrert til 57 kadetter om bord KNM Statsraad Lehmkuhl, en treningsskute for det norske Sjøforsvaret. Datainnsamlingen foregikk over de første 30 dagene av et 11 ukers langt seiltokt. Resultatene støtter hypotesen om at daglig interpersonlig konflikt har en positiv sammenheng med daglig jukseatferd. Det ble funnet en negativ sammenheng mellom unngåelsesfokus og jukseatferd. Det ble imidlertid ikke avdekket en positiv sammenheng mellom vekstfokus og jukseatferd. Resultatene viser at på dager med interpersonlig konflikt utviste kadetter med høyt vekstfokus mer jukseatferd. Det ble ikke funnet støtte for en reduksjon i jukseatferd på dager med interpersonlig konflikt blant kadetter med høyt unngåelsesfokus. Denne studien har viktige implikasjoner for forståelsen av interpersonlig konflikt, regulatorisk fokus og jukseatferd i operasjonelle og organisasjonelle kontekster. Praktiske implikasjoner for hvordan forebygge og redusere forekomsten av jukseatferd er diskutert.
dc.description.abstractResearch on counterproductive behavior in organizational settings has thus far largely focused on general behavioral tendencies. Cheating is a distinct form of counterproductive work behavior that, despite numerous adverse consequences, is understudied. This study, using quantitative diary design, is at the forefront of the field by examining the effects of daily interpersonal conflicts and regulatory focus on cheating behaviors in a military operative context. The results in this study are drawn from data collected from cadets aboard HNoMS Statsraad Lehmkuhl, a training vessel of the Royal Norwegian Navy. Data collection took place during the first 30 days of an 11-week voyage. Across the time period, daily interpersonal conflict was associated with an increase in daily cheating behavior. Prevention focus was associated with a general decrease in cheating behavior, whereas no support was found for the expected positive effect of promotion focus on cheating behavior. On days with interpersonal conflict, cadets with a promotion focus reported a significant increase in cheating behavior. Interpersonal conflict was not associated with a significant decrease in cheating behavior among cadets with a prevention focus. These results have important theoretical implications for the understanding of interpersonal conflict, regulatory focus, and cheating behavior in operational and organizational contexts. Practical implications for how to prevent and reduce the occurrence of cheating behaviors in these contexts are discussed.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectmilitær
dc.subjectkvantitativ dagbokstudie
dc.subjectregulatorisk fokus
dc.subjectjukseatferd
dc.subjectinterpersonlig konflikt
dc.subjectKontraproduktiv arbeidsatferd
dc.titleEt hav av løgner: En kvantitativ dagbokstudie om daglig jukseatferd i en militær, operativ setting
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-06-15T22:00:38Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeHovedoppgave psykologprogrammet
dc.description.localcodePROPSY317
dc.description.localcodePRPSYK
dc.subject.nus736102
fs.subjectcodePROPSY317
fs.unitcode17-0-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record