Show simple item record

dc.contributor.authorIversen, Synne Hopland
dc.date.accessioned2021-06-19T00:05:32Z
dc.date.available2021-06-19T00:05:32Z
dc.date.issued2021-06-01
dc.date.submitted2021-06-18T22:00:14Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2760232
dc.description.abstractDenne oppgaven tar sikte på å belyse spørsmål rundt bruken av eksperter i norsk politikk. Problemstillingen for oppgaven er: hvordan ble eksperter brukt under arbeidet med kommunereformen? I tillegg til den overordnede problemstillingen tar oppgaven sikte på å besvare fem forskningsspørsmål: Hvorfor valgte regjeringen å oppnevne et ekspertutvalg under arbeidet med kommunereformen? Hvordan vektla regjeringen og Stortinget ekspertenes råd i arbeidet med kommunereformen? Hva er forskjellene og likhetene i hvordan regjeringen og Stortinget vektla ekspertenes råd i arbeidet med kommunereformen? Hvordan kan man forklare forskjellene og likhetene? Hvordan ble demokratiet påvirket av ekspertenes involvering i arbeidet med kommunereformen? Kvalitative dokumentanalyser og intervjuer gjennomføres for å belyse oppgavens problemstilling. Med utgangspunkt i teori knyttet til demokrati og eksperter skal data analyseres og diskuteres. Datagrunnlaget for oppgaven er dokumenter utarbeidet av regjeringen, Stortinget og ekspertutvalget i forbindelse med kommunereformen. I tillegg brukes informasjon fra intervjuer med departementsansatte og Stortingsrepresentanter som var involvert i arbeidet med reformen. Analysen antyder at regjeringen og Stortinget brukte eksperter på noe forskjellig måte i forbindelse med kommunereformen. Analysen anslår at demokratiet ikke ble negativt påvirket av ekspertenes involvering i reformarbeidet.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.titleEksperters roller i et demokrati
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-06-18T22:00:14Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i administrasjon og organisasjonsvitenskap
dc.description.localcodeAORG350
dc.description.localcodeMASV-AORG
dc.subject.nus731111
fs.subjectcodeAORG350
fs.unitcode15-12-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record