Show simple item record

dc.contributor.authorJohn, Katharina
dc.date.accessioned2021-06-23T00:05:09Z
dc.date.available2021-06-23T00:05:09Z
dc.date.issued2021-06-02
dc.date.submitted2021-06-22T22:00:30Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2760719
dc.description.abstractDenne masteroppgaven tar for seg hvordan brukere av alt-right (ofte oversatt som ‘alternativhøyre’) nettfora bruker elementer av det monstrøse i beskrivelser av ulike grupper mennesker. Nærmere bestemt, ser jeg i denne oppgaven på hvordan Mørkhudede (‘Black’), Muslimske, Jødiske, og transkjønnede personer fremstilles som monstre, både gjennom direkte metaforer og gjennom å bli tilskrevet trekk som kjennetegner det monstrøse. Alt-right er et relativt nytt fenomen som oppstod mellom ca 2014 og 2016, og kjennetegnes bl.a. av rasisme, antisemitisme, hvit overmakt, og patriarkalske holdninger, samt av å være et hovedsakelig digitalt fenomen. Tidligere forskning på høyreekstreme og fremmedfientlige diskurser har funnet at ulike grupper (f.eks. homofile og folk med andre hudfarger eller kulturelle tilhørigheter) konstrueres som en truende Andre; blant annet brukes monstermetaforer for å skape et narrativ om at den Andre utgjør en trussel som man må forsvare seg mot. Å studere metaforer som konstruerer mennesker som den monstrøse Andre, kan hjelpe oss å forstå mer om strømninger i samfunnet, siden diskurser om monstre gjenspeiler samfunnets frykter og usikkerheter. Samtidig kan monstermetaforer bevisst brukes for å skape og opprettholde en maktubalanse. Lakoff og Johnsons kognitive metaforteori hevder at vi forstår mye av livene våre gjennom metaforer. Abstrakte og/eller fremmede ting forstås og struktureres gjennom å bruke mer konkrete konsepter, og konseptene vi bruker som kilder i denne sammenheng, vil påvirke ikke bare hvordan vi tenker og snakker om ting, men også hvordan vi handler. Dermed kan språklige og kognitive monstermetaforer motivere fysiske handlinger mot ‘monstrene.’ I denne oppgaven analyserer jeg språkdata fra tre nettfora med tilknytning til the alt-right, og kategoriserer beskrivelser av Mørkhudede, Muslimske, Jødiske, og transkjønnede personer ut ifra direkte monstermetaforer samt elementer av det monstrøse. Analysen viser at alle fire grupper beskrives som monstrøse, og at det er betydelige forskjeller i hva slags type monstre de omtales som, og hva slags monstrøse egenskaper eller trekk de tilskrives. I tillegg er det variasjoner mellom de tre foraene jeg ser på, både i forhold til hvilke grupper som omtales oftest, samt hvilke monstrøse trekk hver gruppe tilskrives.
dc.language.isoeng
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectOthering
dc.subjectdiscourse
dc.subjectmetaphors
dc.subjectforum analysis
dc.subjectalt-right
dc.subjectmonsters
dc.titleAmong Us, Around Us, Against Us: The Alt-Right’s Metaphoric Construction of Black, Muslim, Jewish, and Transgender Others as Monstrous in Anonymous Fora
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-06-22T22:00:30Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeEngelsk mastergradsoppgave
dc.description.localcodeENG350
dc.description.localcodeMAHF-LÆFR
dc.description.localcodeMAHF-ENG
dc.subject.nus711124
fs.subjectcodeENG350
fs.unitcode11-20-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record