Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorWojcicka, Marta Magdalena
dc.date.accessioned2021-06-24T00:10:45Z
dc.date.available2021-06-24T00:10:45Z
dc.date.issued2021-05-28
dc.date.submitted2021-06-23T22:00:14Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2760959
dc.description.abstractStemmevansker oppstår ved nedsettelse av stemmekvalitet, noen ganger sammen med respirasjonsvansker. Pasienter med unilateral recurrensparese opplever ofte dysfoni som forekommer i form av heshet, stemmetretthet, klumpfølelse, stridor, samt vondt i halsen. Ved ubehandlet recurrensparese kan uhensiktsmessige kompenserende strategier opprettholdes for å styrke stemmeproduksjon. Hyperfunksjon i strupen er en uønskelig vane som skaper flere ubehag og kan påvirke livskvaliteten negativt. Unilateral recurrensparese er et resultat av nedsettelse i innervasjon i det ene stemmebåndet, som fører til insuffisient stemmebåndslukke. Selv om unilateral recurrensparese kan spontant gjenvinnes spontant, kan tidlig intervensjon gi meget god effekt. Dagens tjenesteyting i fagfelter som innebærer medisin, viser en tendens til å basere i stadig større grad på evidensbasert praksis. Logopedisk intervensjon baserer seg likevel i stor gradpå erfaringsbasert kunnskap, noe som potensielt kan berikes med vitenskapelig forskning. Delmålet med oppgaven er å gjennomføre en litteraturstudie med systematisk tilnærming, og utforske hvilke logopediske tiltak rettet mot unilateral recurrensparese som er evidensbaserte. Det finnes noen systematiske oversikter som bearbeider intervensjonsstudier for dette feltet, som beviser signifikant effekt av logopeders arbeid. Men kvaliteten i de enkelte studiene, samt antall deltakerne tyder på begrenset pålitelighet. Målet med oppgaven er å presentere eventuelle nye funn, samt vekke interesse blant norsk fagmiljø for logopedens rolle i behandling av unilateral recurrensparese. Åtte studier ble identifisert og analysert i tråd med systematisk oversikt tilnærming. Funn i oppgaven støtter tilgjengelige publikasjoner som viser signifikant effekt av logopedisk behandling av unilateral recurrensparese. Studiedesign og utvalget bør oppmuntre forskningsmiljø til å utføre flere studier, som kan være for noen til gode.
dc.description.abstractVoice disorders involve a decrease in voice quality, sometimes accompanied by respiratory difficulties. Patients with unilateral recurrent paresis often experience dysphonia in the form of hoarseness, voice fatigue, stridor and sore throat. Hyperfunction of the larynx is a bad habit, causing discomfort and affecting the quality of life. In untreated recurrent paresis, inappropriate compensatory strategies can help strengthen the voice. A decrease in innervation in one vocal cord causes unilateral recurrent paresis and leads to insufficient vocal cord closure. Air leakage can be troublesome in voice production and respiration, and the assessment is often multidimensional to ensure proper diagnosis. While unilateral recurrent paresis can resolve on its own, early intervention can be very effective. Speech therapy can have a good result and there are studies showing it to be the most effective in recovering unilateral recurrent paresis in combination with surgical injection. Current service provision in medicine tend to rely on evidence-based practice and speech therapy is largely based on experience-based knowledge that can be enriched by scientific research. The sub-goal of the thesis is to conduct a systematic review of research literature and establish evidence-based unilateral recurrent paresis speech therapy tools. Eight studies were identified and analyzed in line with the systematic review approach. Findings in the thesis support available publications that show significant effect of speech therapy treatment of unilateral recurrent paresis. Study design and the committee should encourage the research community to commit to more studies, which may be of benefit to some.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectintervensjon
dc.subjectlogopedisk behandling
dc.subjectstemmevansker
dc.subjectunilateral recurrensparese
dc.subjectstemmeterapi
dc.titleLogopedisk behandling rettet mot pasienter med unilateral recurrensparese – litteraturstudie med systematisk tilnærming
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-06-23T22:00:14Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i logopedi
dc.description.localcodeLOGO345
dc.description.localcodeMAPS-LOG06
dc.subject.nus799999
fs.subjectcodeLOGO345
fs.unitcode17-32-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel