Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAlver, Inger Marie Lauvås
dc.date.accessioned2021-06-25T00:17:44Z
dc.date.available2021-06-25T00:17:44Z
dc.date.issued2021-06-02
dc.date.submitted2021-06-24T22:00:30Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2761227
dc.description.abstractSamandrag I denne oppgåva vert to av Paul Beatty sine romanar, The White Boy Shuffle (1996) og The Sellout (2015) analysert og diskutert med tanke på deira sjangertrekk og sjangertilhøyrsle. Oppgåva undersøker sjangrane satire og hysterisk realisme som skildra av Mikhail Bakhtin og James Wood respektivt. Båe romanar har fått stor merksemd in det litterære miljø, særleg etter sistnemnde vann Beatty Booker prisen i 2016 som fyrste amerikanske forfattar. Oppgåva baserer seg på argumentet om at Beatty sin nyaste roman The Sellout i tilstrekkeleg grad skil seg frå andre tekstar klassifisert som satire til å kunne bli plassert i same kategori. For å klårgjera dette skiljet kontrasterer eg romanen med Beatty sin debut roman, The White Boy Shuffle. Sistnemnde vert gjort greie for i lys av Mikhail Bakhtin sine karakteristikkar av satire, mens eg vidare argumenterer for at The Sellout illustrerer trekk frå hysterisk realisme ved å relatere eksemplar frå teksten til Wood si skildring av sjangeren. For å undersøke trekk og sjangertilhøyrsle er det nødvendig med eit overblikk av satire innan den Afrikansk Amerikanske tradisjonen, i tillegg til definisjonsspørsmåla rundt satiresjangeren. Dette heldt seg som ein raud tråd gjennom teksten og visar kor dynamisk sjangre kan opptre, og illustrerer at det kan vere nødvendig å revidere tidlegare forståingar av tekstar og sjangre. I dei to neste kapitla visar eg korleis romanane demonstrerer trekk frå deira respektive sjanger, før eg vender blikket framover og utover og argumenterer for at hysterisk realisme som sjanger kan vere eit fruktbart rammeverk for å forstå andre situasjonar og kunstmateriale.
dc.language.isoeng
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.titleUnderstanding Absurdity From Satire to Hysterical Realism in Paul Beatty’s The White Boy Shuffle and The Sellout
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-06-24T22:00:30Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeEngelsk mastergradsoppgåve
dc.description.localcodeENG350
dc.description.localcodeMAHF-ENG
dc.description.localcodeMAHF-LÆFR
dc.subject.nus711124
fs.subjectcodeENG350
fs.unitcode11-20-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel