Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorReikvam, Aslak
dc.date.accessioned2021-06-25T00:19:28Z
dc.date.available2021-06-25T00:19:28Z
dc.date.issued2021-06-01
dc.date.submitted2021-06-24T22:00:36Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2761244
dc.description.abstractProteinene CD4-1 og CD8-alfa er essensielle ko-reseptorer på T-celler, og nyttige markører for å identifisere bestemte sub-populasjoner av celler i immunforsvaret. Målet med denne oppgaven var å karakterisere disse molekylene hos berggylt (Labrus bergylta) og undersøke genenes uttrykkingsmønster i ulike vev. Potensielle sekvenser for CD4-1 og CD8-alfa ble identifisert i to ulike regioner av berggylt-genomet. Nabogenene deres korresponderte med nabogenene som er funnet hos andre teleoster. Ekson/intron-strukturen til genene tilsvarte organiseringen som er beskrevet i andre arter. På basis av sekvensinformasjonen i databasen (GenBank) ble det designet primere for PCR-amplifikasjon av cDNA for CD4-1 og CD8-alfa fra berggylt. PCR-produktene ble klonet i plasmidvektor og sekvensert. De translaterte polypeptid-sekvensene reflekterte slektskapet til andre teleoster, og aminosyrene som er viktige for dannelsen av de strukturelle domenene i molekylene var konservert. Predikerte 3D-strukturer og glykosyleringsseter var i overensstemmelse med de karakteristiske trekkene for målproteinene. Den ekstracellulære delen av CD4-1 bestod av 4 Ig-domener, mens CD8-alfa hadde ett Ig-domene og en lengre og sterkt glykosylert hengselregion. Det ble tatt organpakker fra 3 oppdrettete berggylter og tymus-prøver fra 10 fisker. Både CD4-1 og CD8-alfa var sterkt uttrykt i tymus. Siden organet er lite iøynefallende hos berggylt var det vanskelig å få rene tymus-prøver. Mengden av CD4-1 og CD8-alfa mRNA i tymus-prøvene viste derfor også hvor vellykket prøvetakingen var. Blodrike organer som milt, hodenyre og gjeller hadde en relativt høy uttrykking i forhold til muskel og lever. I nyreprøvene var det mer CD4-1 enn CD8-alfa mRNA, mens forholdet var motsatt i tymus. Variasjonen i uttrykkingen var imidlertid stor mellom fiskene. For å kunne vurdere resultatene bedre ble andre cellemarkører (CD3e, RAG1 og RAG2) inkludert i RT-qPCR-analysene. Uttrykkingsnivåene til disse cellemarkørene korresponderte godt med CD4-1- og CD8-alfa-resultatene. Karakteriseringen av T-cellemarkørene CD4-1 og CD8-alfa har lagt forholdene til rette for at man nå kan identifisere sentrale populasjoner av immunceller hos berggylt og måle immunresponser hos denne arten i mer detalj.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectT-celle
dc.subjectberggylt
dc.subjectuttrykking
dc.subjectCD4
dc.subjectrensefisk
dc.subjectLabrus bergylta
dc.subjectCD8
dc.titleMolekylær karakterisering og analyse av uttrykkingsmønsteret til T-cellemarkørene CD4-1 og CD8-alfa i berggylt (Labrus bergylta)
dc.title.alternativeMolecular characterization and analysis of the expression pattern of T-cell markers CD4-1 and CD8-alfa in ballan wrasse (Labrus bergylta)
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-06-24T22:00:36Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i fiskehelse
dc.description.localcodeFISK399
dc.description.localcodeMAMN-FISK
dc.subject.nus759906
fs.subjectcodeFISK399
fs.unitcode12-60-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel