Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEspedal, Mathias Hansson
dc.date.accessioned2021-06-26T00:17:27Z
dc.date.available2021-06-26T00:17:27Z
dc.date.issued2021-05-31
dc.date.submitted2021-06-25T22:00:44Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2761436
dc.description.abstractEvolusjonsteorien regnes som en av de viktigste teoriene innen naturvitenskap, og er et overordnet rammeverk for alt innen biologi. I denne kvalitative studien ble seks biologilærere på videregående skole intervjuet om deres syn på evolusjon som en sammenbindende faktor i biologi og biologiundervisning. Svarene deres ble analysert og sammenlignet med aktuell teori og forskning. Lærerne ble også spurt om de underviste evolusjon som en sammenbindende faktor, og hvilke utfordringer de så ved å undervise evolusjon som en sammenbindende faktor. Funnene viste at blant disse lærerne var det to ulike syn på evolusjon som sammenbindende faktor. Ett syn handlet om at evolusjon er den ‘røde tråden’ i biologifaget, som sørger for sammenheng mellom de ulike temaene. Det andre synet handlet om at evolusjon må undervises som et eget tema mot slutten av biologifaget, for at elevene skulle få på plass ‘knaggene’ de trengte for å lære om evolusjon. Lærerne med det første synet så en sammenheng mellom ulike temaer i biologifaget, og mente evolusjon var denne sammenhengen. Lærerne med det andre synet så ikke noen sammenheng mellom de ulike temaene, med unntak av én lærer som beskrev at det var en sammenheng fordi de ulike temaene bygger på hverandre. Lærerne skildret ulike utfordringer ved å undervise evolusjon som en sammenbindende faktor. At elevene kun har grunnleggende forkunnskaper, at noen elever har misoppfatninger og at læreplanen har evolusjon som et adskilt tema, var noen av utfordringene lærerne nevnte. Dette i overenstemmelse med tidligere forskning og teori. I tillegg nevnte en av lærerne at evolusjonsspørsmålene som stilles på biologieksamen kun var korte faktaspørsmål. Noen forskere hevder at å strukturere biologiundervisningen rundt evolusjon som et kjerneprinsipp er en god metode for å lære elevene evolusjon. Synet om at evolusjon er en ‘rød tråd’ passer overens med å ha evolusjon som et kjerneprinsipp i biologi, men det gjør ikke synet om at elevene må ha på plass ‘knagger’ i like stor grad. Samtidig passer synet om ‘knagger’ bedre overens med struktureringen av læreplanen slik den er i dag.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectevolusjon
dc.subjectbiologididaktikk
dc.subjectevolusjonsundervisning
dc.subjectbiologiundervisning
dc.titleKnagger og krydder - En kvalitativ intervjustudie av biologilæreres syn på evolusjon som sammenbindende faktor i biologiundervisningen
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-06-25T22:00:44Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i biologi
dc.description.localcodeBIO399K
dc.description.localcodeMAMN-BIO
dc.subject.nus751999
fs.subjectcodeBIO399K
fs.unitcode12-60-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel