Show simple item record

dc.contributor.authorStridbeck, Ulf
dc.contributor.authorSyse, Aslak
dc.contributor.authorNilsson, Pelle
dc.contributor.authorWikström, Johan
dc.contributor.authorWester, Knut
dc.date.accessioned2021-07-01T13:08:06Z
dc.date.available2021-07-01T13:08:06Z
dc.date.created2020-10-01T09:59:13Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn0040-7143
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2762856
dc.description.abstractDette er en flerfaglig gjennomgang av samtlige norske straffesaker funnet på Lovdata fra 2004 fram til 2015 om «filleristing». Hver sak er gjennomgått av forfatterne; to jurister og tre medisinske eksperter på hodeskader hos barn. Materialet har bestått av straffesaksdokumentene, inkludert sakkyndige rapporter og aktuelle pasientjournaler med billeddiagnostikk av de samme barna. Rettssakene presenteres ut fra dommene, og i de aktuelle sakene er rettens vurderinger i mange saker knyttet opp mot de rettssakkyndiges vurderinger. Parallelt har de medisinske forfatterne etterprøvd hvorvidt de sakkyndiges vurderinger står seg ut fra dagens kunnskap om slike skadebilder. Særlig vekt er lagt på muligheten for at skadebildet ikke er påført ved foreldres eller andres voldsbruk, men av medisinske tilstander hos barnet selv. Det kan synes som om det er få fellende straffedommer som utelukkende er basert på sakkyndighetsvurderinger vedrørende filleristing. I flere andre saker synes det å foreligge tvil når det gjelder skadeårsak og skadepåføring. I tillegg presenteres enkelte barnevernssaker med vekt på beviskravet ved filleristing sammenliknet med straffesakene, men her uten å ha foretatt nye medisinske vurderinger.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.titleVurdering av filleristing av barn i straffesaker for norske domstoleren_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.description.versionacceptedVersionen_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextpostprint
cristin.qualitycode2
dc.identifier.doi10.18261/issn.1504-3096-2020-04-03
dc.identifier.cristin1836006
dc.source.journalTidsskrift for Rettsvitenskapen_US
dc.source.pagenumber423-475en_US
dc.identifier.citationTidsskrift for Rettsvitenskap. 2020, 133 (4), 423-475.en_US
dc.source.volume133en_US
dc.source.issue4en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record