Show simple item record

dc.contributor.authorÅnestad, Simon
dc.date.accessioned2021-08-25T23:50:50Z
dc.date.available2021-08-25T23:50:50Z
dc.date.issued2021-07-01
dc.date.submitted2021-08-25T22:00:08Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2771281
dc.description.abstractI denne masteroppgaven har jeg skrevet om hvordan den norske stat benytter sitt eierskap i heleide og deleide bedrifter for å få dem til å vise samfunnsansvar (CSR) med tanke på klima og miljø. Min problemstilling og underliggende forskningsspørsmål er følgende: Hvordan anvender den norske staten statlig eierskap i statseide og deleide bedrifter for å få bedrifter til å vise samfunnsansvar (CSR) med hensyn til klima og miljø? I hvilken grad er det likheter og ulikheter på hvordan bedrifter viser samfunnsansvar rettet mot klima og miljø i bedrifter der staten har eierskap? 1) Hvordan begrunner og vektlegger staten ulike hensyn innenfor samfunnsansvar med tanke på klima og miljø i bedrifter der staten har eierskap? 2)Hvordan påvirker ulike selskapsformer hvordan staten benytter sitt eierskap for å få bedrifter til å vise samfunnsansvar med tanke på klima og miljø? For å svare på min problemstilling og underliggende forskningsspørsmål har jeg utviklet et forskningsdesign i form av et forklarende casestudie. Mine to caser er to bedrifter der Statkraft er heleid av staten og Equinor der staten er deleier. Jeg skal sammenlikne hvordan staten benytter sitt statlige eierskap for å få dem til å vise samfunnsansvar med tanke på klima og miljø. Staten er dermed konteksten som casene sammenliknes opp mot. For å samle inn empiri bruker jeg kvalitativ dokumentanalyse der jeg samler inn data fra stortingsmeldinger, en stortingsinnstilling, rapport fra riksrevisjonen, bedrifters årsrapporter og bærekraftsrapporter og nettsider elektroniske leksikon og nettaviser. For å drøfte min problemstilling og underliggende forskningsspørsmål har jeg et teoretisk rammeverk basert nyliberalistisk teori og prinsipal-agent-problemet.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectnyliberalisme og prinsipal-agent-problemet.
dc.subjectbærekraftsmål
dc.subjectCorporate Social Responsibility (CSR)
dc.subjectklima
dc.subjectBedrifters samfunnsansvar
dc.subjectmiljø
dc.titleStatlig eierskap og bedrifters samfunnsansvar med tanke på klima og miljø- Nyliberalismens tilbakegang?
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-08-25T22:00:08Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i administrasjon og organisasjonsvitenskap
dc.description.localcodeAORG350
dc.description.localcodeMASV-AORG
dc.subject.nus731111
fs.subjectcodeAORG350
fs.unitcode15-12-0


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record