Show simple item record

dc.contributor.authorTufte, Thea
dc.date.accessioned2021-08-30T07:49:20Z
dc.date.issued2021-07-01
dc.date.submitted2021-08-27T22:00:23Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2771657
dc.description.abstractVold som virkemiddel for å fremme politiske, ideologiske eller religiøse mål bryter med grunnleggende verdier, truer den enkeltes og samfunnets sikkerhet. Forebygging er sentralt for å sikre de grunnleggende verdiene. Samarbeid mellom frivillige og kommuner blir stadig fremmet av statelige myndigheter som en sentral strategi for å skape gode lokalsamfunn og velfungerende velferdsløsninger. Formålet med denne studien er å undersøke forholdet mellom offentlig- og tredjesektor i arbeid med forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, og hvorvidt forholdet er påvirket av kommunens erfaringer med fremmedkrigerproblematikken. Studiens problemstilling er dermed: «Hva kjennetegner forholdet mellom offentlig- og tredjesektor i arbeid med forebygging av radikalisering og ekstremisme, og er dette forholdet påvirket av antall fremmedkrigere i en kommune?». Dette har blitt gjort ved å ta utgangspunkt i Pedersen-Ulrich (2016) sin typologi for samskaping som tilbyr en inndeling av samskaping etter hvilken grad innholdet er forhåndsdefinert og hvilke rolle de ulike aktørene har i prosessen, hvilket gjør det mulig å kategorisere forholdet i ulike typer. Studien anvender teoretiske antagelser blant annet knyttet til offentlig sektor i krisesituasjoner og høy oppgaveusikkerhet til å beskrive hvordan andelen fremmedkrigere fra en kommune kan sies å påvirke dette forholdet. Studiens funn belyser forholdet mellom offentlig- og tredjesektor i arbeidet med forebygging i Fredrikstad, Sandnes og Tromsø. Samtidig indikerer studiens funn at forholdet mellom offentlig- og tredjesektor kjennetegnes av mer involvering av frivilligheten i kommunen som har et høyere antall fremmedkrigere, sammenlignet med kommuner som har mindre erfaring med fremmedkrigerproblematikken. Disse funnene bidrar med kunnskap om tredjesektors rolle i arbeid med forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, samt utvikling av kunnskap knyttet til forholdet mellom offentlig- og tredjesektor i en lokal kontekst. Det hevdes at det er nødvendig med mer empirisk forskning på samskaping i norske kommuner, og jeg håper at denne studien kan være et bidrag i den sammenheng.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.titleForebygging og Frivillighet - En studie av forholdet mellom offentlig- og tredjesektor i arbeid med forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i tre norske kommuner
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-08-27T22:00:23Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i administrasjon og organisasjonsvitenskap
dc.description.localcodeAORG350
dc.description.localcodeMASV-AORG
dc.subject.nus731111
fs.subjectcodeAORG350
fs.unitcode15-12-0
dc.date.embargoenddate2022-06-30


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record