Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAndresen, Tiril Kristine
dc.date.accessioned2021-09-01T11:06:22Z
dc.date.available2021-09-01T11:06:22Z
dc.date.issued2021-06-07
dc.date.submitted2021-07-12T22:03:00Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2772182
dc.description.abstractSpørsmålet om opphør av flyktningstatus etter utlendingsloven § 37 første ledd bokstav e) har reist en rekke omstridte spørsmål i norsk rett om forståelsen av folkeretten. Bestemmelsen gjennomfører flyktningkonvensjonen art. 1 C (5), med samme folkerettslig innhold. I dag oppstår særlig tre spørsmål knyttet til opphør, som alle ble aktualisert i HR-2021-203-A (Farida-saken). For det første spørsmålet om art. 1 C (5) gir adgang til å henvise til internflukt. Farida-saken aktualiserte også spørsmålet om i hvilken grad endrede personlige forhold kan få betydning i opphørsvurderingen. Den siste problemstillingen er om gjenforening med familiemedlemmer kan gi tilstrekkelig beskyttelse etter art. 1 C (5).
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectflyktningstatus
dc.subjectopphør
dc.subjectflyktningrett
dc.subjectfolkerett
dc.subjectFlyktningkonvensjonen
dc.subjectutlendingsrett
dc.titleOpphør av flyktningstatus - Strider Norges anvendelse av utlendingsloven § 37 første ledd bokstav e) mot våre forpliktelser etter flyktningkonvensjonen art. 1 C nr. 5?
dc.title.alternativeCessation of Refugee Status under Article 1C(5) of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees (the "Ceased Circumstances" Clause)
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-07-12T22:03:00Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave
dc.description.localcodeJUS399
dc.description.localcodeMAJUR
dc.description.localcodeMAJUR-2
dc.subject.nus737102
fs.subjectcodeJUS399
fs.unitcode16-0-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel