Show simple item record

dc.contributor.authorNikolaisen, Jonas
dc.date.accessioned2021-09-02T08:22:31Z
dc.date.available2021-09-02T08:22:31Z
dc.date.issued2021-06-07
dc.date.submitted2021-07-12T22:01:58Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2772429
dc.description.abstractDer et statlig organ er klageinstans for et vedtak fattet av en kommune eller fylkeskommune, følger det av forvaltningsloven § 34 at klageinstansen skal «legge stor vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved prøving av det frie skjønn». Staten har innen arealforvaltningens område omfattende styringsverktøy tilgjengelig. Samtidig har kommunene siden 2018 gjennom tvisteloven § 1-4 a hatt muligheten til å reise søksmål mot staten om gyldigheten av et statlig organs avgjørelse etter klage. Med plan- og bygningsloven og jordloven som eksempler undersøkes det nærmere hva som er relevant og sentralt i fastleggingen av det kommunale selvstyret i slike tilfeller. I besvarelsen drøftes ulike interesser som kan avgrense hva som er underlagt selvstyret. I tillegg undersøkes det om det kan ha betydning for prøvingen av vedtakene hvorvidt primærkompetansen ligger til kommunen ved lov eller kommunene har fått delegert myndigheten fra et statlig organ. Funnene viser at det ikke nødvendigvis er en forutsetning om direkte og utvetydige signal til kommunen for at styringsverktøyene skal kunne ha innvirkning på prøvingen av det frie skjønn. Også mer vage føringer og prioriteringer kan ha betydning.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectfritt skjønn
dc.subjectforvaltningsrett
dc.subjectkommunelov 2018
dc.subjectkommunalt selvstyre
dc.subjectkommunale selvstyre
dc.subjectdelegering
dc.subjectklage
dc.subjectFylkesmannen klage plan- og bygningsloven
dc.subjectstatsforvalteren
dc.subjectreguleringsplan
dc.subjectplan- og bygningsloven
dc.subjectDelegering
dc.subjectforvaltningsloven
dc.subjectkommuneloven
dc.subjectjordloven
dc.subjectforvaltningsskjønn
dc.titleRetningslinjer for statsforvalterens prøving av saker underlagt det kommunale selvstyret: Med eksempler fra plan- og bygningsloven og jordloven
dc.title.alternativeGuidelines for Trying Discretionary Issues Subject to Local Self-Government Brought Before the County Governor: With Examples from the Planning and Building Act and the Land Act
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-07-12T22:01:58Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave
dc.description.localcodeJUS399
dc.description.localcodeMAJUR-2
dc.description.localcodeMAJUR
dc.subject.nus737102
fs.subjectcodeJUS399
fs.unitcode16-0-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record