Show simple item record

dc.contributor.authorFalk, Filip Juricin
dc.date.accessioned2021-10-07T23:42:43Z
dc.date.available2021-10-07T23:42:43Z
dc.date.issued2021-09-01
dc.date.submitted2021-10-07T22:00:06Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2788548
dc.descriptionRevised version. Minor spelling errors corrected.
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er en studie av krigsfilmsjangeren combat-film. Sjangeren ble etablert på 1940-tallet med utgangspunkt i fortellinger om andre verdenskrig og er nå etter tusenårsskiftet inne i en sjette tidsperiode, eller bølge. Til tross for et etablert forskningsfelt for krigsfilm, mangler det studier av nyere combat-filmer og sjangerens nåværende tidsperiode. Oppgaven forsøker derfor å gjøre rede for og studere et forskningsområde som fortsatt ikke er tilstrekkelig undersøkt. Combat-filmer kan defineres utfra en grunnleggende sjangerdefinisjon hvor handlingen tar utgangspunkt i en helt, en gruppe og et mål, og følger et handlingsmønster bestående av etablerte og kjente konvensjoner og elementer. Denne grunnleggende og konvensjonelle modellen for sjangeren med format og handlingsmønster er ofte synonymt med WWII-filmer ettersom dette har vært den mest dominerende og lengstlevende combat-varianten gjennom tidene. Samtidig finnes det også en utviklende definisjon som tar et variert utgangspunkt i helt, gruppe og mål-formatet, og gjør store og nye endringer innenfor handlingsmønsteret og sentrale konvensjoner slik at forventninger til sjangeren utfordres og nye meninger blir skapt til nye tider. Oppgavens hovedproblemstilling er: Hva oppnår WWII combat-filmer i den sjette bølgen ved å ta i bruk grunnleggende og utviklende sjangerkonvensjoner? Utvalget består av fire Hollwyood combat-filmer utgitt i perioden 1998-2017: Saving Private Ryan (1998), The Thin Red Line (1998), Fury (2014) og Dunkirk (2017). De to førstnevnte filmene har en spesiell status innenfor sjangeren ved å representere de to ulike definisjonene og deres utgivelse markerer starten for den sjette bølgen, mens de to senere filmene utgjør eksempler på videreutvikling av sjangerkonvensjoner. Gjennom oppgaven blir det studert hvordan og til hvilket formål filmene bruker og forandrer konvensjoner og karakteristikker, samt hvilke krigsmodus, karaktertyper og skildring av krigføring som forekommer. Oppgaven gjør samtidig rede for sjangerens historie, konteksten til den sjette bølgen med viktige årsaker, sjangerens ulike combat-filmvarianter og deres særegne karakteristikker, en oppsummering av relevante studier innen krigsfilmfeltet, i tillegg til utvalgets resepsjon og filmskapernes utgangspunkt. Det blir også kort problematisert sentrale og kritiske spørsmål knyttet til sjangeren rundt krigsholdning, fakta og fiksjon, og realisme, samt beskrevet ulike tilnærminger og fremgangsmåter man kan ha til studien av krigsfilm. Sentrale funn i oppgaven er blant annet at filmene bruker sjangerdefinisjonene og konvensjoner på svært ulike måter for å fremheve en rekke forskjellige ting som: ødeleggelsene og traumene krig påfører, indre refleksjoner om krig som ondskap, nødvendigheten av å kjempe og nobelhet ved krig, heroisme og egoisme, samt krigs kompleksitet og ambivalens. Mens Saving Private Ryan følger den grunnleggende sjangerdefinisjonen, er The Thin Red Line, Fury og Dunkirk eksempler på utviklende combat-filmer. Oppgaven viser også at flere av filmene tar i bruk og overfører karakteristikker fra filmer om Vietnam og første verdenskrig til en WWII-kontekst. Dette brukes blant annet til å komplisere krigsopplevelsen og representere antikrig i en combat-variant som ofte står i strid med WWI- og Vietnamfilmenes konvensjoner. En avsluttende innsikt er at de mange ulike utviklingene og endringene som forekommer på tvers av sjangerens områder i den sjette bølgen gjør dette til en av de mest komplekse tidsperiodene i dens historie.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectWWII-film
dc.subjectayer
dc.subjecthollywoodfilm
dc.subjectkrigsfilm
dc.subjectandre verdenskrig
dc.subjectmoderne krigføring
dc.subjectcombat film
dc.subjectnolan
dc.subjectWWI-film
dc.subjectførste verdenskrig
dc.subjecthollywood film
dc.subjectvietnamkrig
dc.subjectwar film
dc.subjectprokrig
dc.subjectmalick
dc.subjectantikrig
dc.subjectvietnamfilm
dc.subjectspielberg
dc.titleAndre verdenskrig i den sjette bølgen av Combat-film
dc.title.alternativeWorld War II in the Sixth wave of Combat film
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-10-07T22:00:06Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i medier og kommunikasjon
dc.description.localcodeMEVI350
dc.description.localcodeMASV-MEVI
dc.subject.nus735116
fs.subjectcodeMEVI350
fs.unitcode15-17-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record