Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorVelure, Edward
dc.date.accessioned2021-11-02T00:58:25Z
dc.date.available2021-11-02T00:58:25Z
dc.date.issued2021-09-01
dc.date.submitted2021-11-01T09:26:16Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2827075
dc.description.abstractI denne masteroppgaven kartlegger jeg hvordan patos viser seg i Tor Ulvens forfatterskap, med hensikt å undersøke hvordan tekstens følelsesinnhold står i forhold til Ulvens grunnleggende pessimistisk-eksistensielle tematikk. Formålet med dette er å fremheve hvordan angsten viser seg i Ulvens diktning, og hvordan det også oppstår øyeblikk hvor angsten er fraværende og tekstens patos formidler kjærlighet, medlidenhet eller en form for optimisme. I oppgaven gjør jeg en rekke lesninger av Ulven-tekster fra hele forfatterskapet, og undersøker i hvilken grad patos er fremtredende, og hvordan en utforskning av Ulvens patos kan utvide vår forståelse for forfatterskapet i sin helhet. Det har i tidligere Ulven-tolkning blitt lagt stor vekt på konsekvensene av Ulvens eksistensielle tematikk, og det har også til en viss grad blitt skrevet om patos i Ulvens diktning, men jeg mener disse temaene i for liten grad har blitt satt i sammenheng. Det er dette jeg ønsker å gjøre i denne oppgaven, men hensikt å introdusere alternative måter å lese Ulven på. Mens Ulvens forfatterskap på ingen måte kan karakteriseres som oppløftende og optimistiske, inneholder det likevel flere kilder til varme og medmenneskelighet enn den pessimistisk-eksistensielle tematikken kanskje indikerer.
dc.description.abstractTor Ulven (1953-1995) was a Norwegian writer. He debuted in 1977 with the poetry collection Skyggen av urfuglen, and published a number of poetry collections, short story collections, as well as the novel Avløsning (Replacement; the only one of Ulven’s books that has been published in English translation), until his death in 1995. Ulven’s writings are known for conveying a pessimistic existential outlook, written in a cold and seemingly unaffected language. However, there are places in Ulven’s writings where this coldness breaks and the text convey a strong pathos. In this master thesis I will be looking at how pathos manifests itself within the writings of Tor Ulven, with the intention of examining the relationship between the emotional substance and the dominating pessimistic-existential themes in his writings. By doing this, I intend to highlight how anxiety presents itself in the texts, and how there can also emerge moments in the writings where the anxiety is absent, and the text’s pathos conveys love, compassion or even, to a certain extent, optimism. In the thesis I will do interpretations of a number of Ulven’s texts from a number of his literary works, and investigate to which extent pathos is present, and discuss how such an investigation can broaden our understanding of Ulven’s works as a whole. Previous interpretations have extensively discussed the consequence of Ulven’s existential themes, and to a certain extent the pathos of the texts has also been discussed, but I believe that the connection between these two topics has yet to be sufficiently explored. This is what I intend to do in this thesis, with the ambition of introducing alternative ways of reading Ulven. While Ulven’s writings by no means can be classified as cheerful or optimistic, there’s still more to his works than the existential-pessimistic themes might indicate.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectangst
dc.subjectUlven
dc.subjectpatos
dc.subjecttunnelsyn
dc.subjectkjærlighet
dc.subjectmedmenneskelighet
dc.title«På mørkets skjøre, blanke overflatehinne» - En kartlegging av forholdet mellom patos og eksistensielle grunnbetingelser i Tor Ulvens forfatterskap
dc.title.alternative«På mørkets skjøre, blanke overflatehinne» - An investigation into the relationship between pathos and existential themes in the writings of Tor Ulven
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-11-01T09:26:16Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeAllmenn litteraturvitenskap mastergradsoppgave
dc.description.localcodeALLV350
dc.description.localcodeMAHF-LITT
dc.subject.nus712103
fs.subjectcodeALLV350
fs.unitcode11-21-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel