Show simple item record

dc.contributor.authorWunderlich, Ilka
dc.contributor.authorMolde, Else Berit
dc.date.accessioned2021-12-14T08:53:38Z
dc.date.available2021-12-14T08:53:38Z
dc.date.created2021-11-12T11:44:24Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.issn0801-3284
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2834093
dc.description.abstractI denne artikkelen argumenterer vi for bruken av semistrukturerte dybdeintervju som metode innenfor andrespråksforskningen. Vi bruker det kvalitative datamaterialet fra NINjA-prosjektet, et forskningsprosjekt ved Universitetet i Bergen som har som mål å kartlegge og utforske den språklige praksisen blant internasjonalt ansatte i universitets- og høgskolesektoren i Norge. De tre intervjustadiene planlegging, intervjuing og analysering drøftes i både teori og praksis, og vi viser eksempler på interaksjonsmønstre og spørsmålstyper i selve intervjuene, utviklingen av intervjuguiden og kategorier, hypoteser og teorier vi har formulert i tråd med grounded theory. Den kvalitative delen av NINjA-prosjektet har en talerfokusert tilnærming, der de personlige erfaringene til denne gruppen andrespråksinnlærere står sentralt, og i artikkelen diskuterer vi hvordan vi mener semistrukturerte dybdeintervju kan være en velegnet metode for å få dypere innsikt i språklige erfaringer blant internasjonalt ansatte.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNovusen_US
dc.relation.urihttp://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1994
dc.rightsNavngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no*
dc.title«That’s why jeg sa ja til intervju også». Bruk av semistrukturerte dybdeintervju som metode innenfor andrespråks- forskningenen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderCopyright 2021 The Authorsen_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.cristin1954030
dc.source.journalNOA - Norsk som andrespråken_US
dc.source.pagenumber157-181en_US
dc.identifier.citationNOA - Norsk som andrespråk. 2021, 37 (1-2), 157-181.en_US
dc.source.volume37en_US
dc.source.issue1-2en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal